İstifa sonrası dönen memurların döndükleri yıl için yıllık izin hakkının olduğu

2010 yılı içerisinde yıllık izin kullanmadan istifa eden sekiz yıl hizmeti bulunan bir personelin 2011 yılında yeniden atamasının yapılması halinde 2010 yılına ait yıllık iznini 2011 yılında kullanabileceği, ayrıca 2011 yılında göreve başlamış olması sebebiyle de bu yıla ait izni de kullanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103 Tarih : 13/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 181. sayfa

2010 yılı içerisinde yıllık izin kullanmadan istifa eden sekiz yıl hizmeti bulunan bir personelin 2011 yılında yeniden atamasının yapılması halinde 2010 yılına ait yıllık izninin bir sonraki yıla devredilip devredilemeyeceği ve 2011 yılında yıllık izin hakkının olup olmadığı hususlarında tereddüde düşüldüğünden bahisle görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; "Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." denilmekte, 103 üncü maddesinde de, yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği belirtildikten sonra öğretmenlere, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıklarından hastalık ve mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2010 yılında memuriyetten istifa edip 2011 yılında tekrar göreve başlayan ilgili personelin 2010 yılında bir gün dahi fiilen çalışmış olması halinde yıllık izni hak etmiş olduğu hususundan hareketle 2010 yılına ait yıllık iznini 2011 yılında kullanabileceği, ayrıca 2011 yılında göreve başlamış olması sebebiyle de bu yıla ait izni de kullanabileceği mütalaa edilmektedir.