Hizmet sınıfı değişenlerin ek göstergesi

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yaralanacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 18/08/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 67. sayfa

Daha önce Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. ? hükmü yer almaktadır

İlgi yazınıza konu edilen personelin, daha önce Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yaptığı dikkate alınarak, Kurumunuzda Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanmış olmakla beraber, kazanılmış hak aylık derecesi itibariyle kariyeri ile ilgili ek göstergeden yararlanabileceği düşünülmektedir.