Sendika il temsilcilerine sendika veya konfedarasyon toplantıları için idari izin verilebileceği

Sendika il temsilcilerine sendika veya konfederasyon toplantıları süresince idari izin verilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 04/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 184. sayfa

2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde sendika il temsilcilerine sendika veya konfederasyon toplantıları süresince idari izin verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 9'uncu maddesinde; "Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyelerden oluşur. Sendika üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beş yüzü aştığı takdirde genel kurullar delegelerle yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9'uncu maddesinde; "Sendikanın ve konfederasyonun merkez ve şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu toplantılarına katılacak ilgili kurul üyeleri ile genel kurul toplantılarına katılacak olan söz konusu kurul üyeleri ve delegeler, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılacaklardır." hükmü yer almaktadır. 4688 sayılı Kanunun söz konusu hükmü, sendika ya da sendika şubesi genel kurullarının kimlerle yapılacağı konusuna; buna mukabil bahsi geçen 2005/14 sayılı Genelgeyle ise kamu hizmetini aksatmamak şartıyla kimlerin sendika veya konfederasyonun seçimlerine katılmak üzere idarece izinli sayılacaklarına açıklık getirmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sendika il temsilcilerinin, sendikanın veya konfederasyonun merkez veya şubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve başkanlar kurulu üyesi veya delegesi olması halinde, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla, toplantı süresince kurumlarınca idari izinli sayılabilmelerinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.