Kaldırılan kadroların ek göstergesi ve denkliği

Eski Süleymaniye Fıkıh Şafii Reisliği görevinin muadilinin Profesör kadrosu olduğu Hk.


Kanun / Madde(ler) 5434 / 50 Tarih : 07/03/1988
Kaynak 3 sayılı bülten 45. sayfa

Bu durumda ..........'in 4 yıldan az süre ile yürüttüğü anlaşılan Süleymaniye Fıkıh Şafii Reisliği görevine muadil bugünkü görev kadrosunun 1 nci derece ve 1950 ek göstergeli profesör kadrosu olarak kabul edilmesi uygun mütalaa edilmektedir