Genel müdür yardımcılığı görevinden alınan ve müşavir kadrosuna atanan personelin ek göstergesi

Genel Müdür Yardımcısı görevinden Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanan bir personele, ?Müşavir? kadrosunda bulunması sebebiyle daha önce almış olduğu en yüksek ek gösterge olan 3600 Genel Müdür Yardımcısı ek gösterge rakamının, en az fiilen altı ay Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olmak kaydıyla 2000 makam tazminatı rakamının kazanılmış hak aylığının hesabında uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 01/01/2001
Kaynak 20 sayılı bülten 53. sayfa

Genel Müdür Yardımcısı görevinden Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanan bir personelinize uygulanacak ek gösterge ve makam tazminatı rakamı hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrası gereğince, ?Müşavir? kadrosunda bulunması sebebiyle daha önce almış olduğu en yüksek ek gösterge olan 3600 Genel Müdür Yardımcısı ek gösterge rakamının; aynı Kanunun eki IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 10/a bendi gereğince de en az fiilen altı ay Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olmak kaydıyla 2000 makam tazminatı rakamının kazanılmış hak aylığının hesabında uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, daha önce ?Müessese Müdürü? olarak görev yaptığı Hekimhan Müessesesinin Genel Müdürlük şeklinde yeniden teşkilatlanması nedeniyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 67 nci Maddesi gereğince, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi kaydıyla, emekli keseneğine esas aylığının hesabında 6400 Genel Müdür ek gösterge rakamının uygulanması mümkün bulunmaktadır.