İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının sendikalara üye olamayacakları

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 03/01/2008
Kaynak 27 sayılı bülten 80. sayfa


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinde "Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
???
c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,
???
üye olamazlar ve sendika kuramazlar." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde taşra teşkilatı il kuruluşlarının en üst amirleri ile yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.