Koruma ve güvenlik personelinin seendika üyesi olamıyacağı

Kamu kurum ve kuruluşlarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin sendika üyesi olamayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 15/04/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 1. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen koruma ve güvenlik görevlilerinin hangi hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olabilecekleri hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiş olup, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 42'nci maddesinin (b) bendi uyarınca uygulamaya yönelik ortak görüş tesis etmek amacıyla, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonda oybirliği ile aşağıdaki görüş tesis edilmiştir:
Bilindiği üzere, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun "Sendika olamayacaklar başlıklı" 15 inci maddesinde "Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
??.
j) Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,
??.
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.