Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 3046 / 16 Tarih : 08/05/2007
Kaynak 28 sayılı bülten 2. sayfa

1618 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 18 inci maddesi gereğince kamu görevlisi sayılıp sayılmayacağı hususundaki başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2839 sayılı Kanunun ?Kamu görevlileri, siyasi parti yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının adaylığı? başlıklı 18 inci maddesinde ?Hâkimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin Başkanının 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmayacağı mütalaa edilmektedir