Takvim yılı içinde kıdemi değişenlerin kıdem ücreti

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personelden, takvim yılı içinde kıdem ücretine esas hizmet süresi değişenlere, yeni hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili olduğu ay itibariyle yeni kıdem ücretinin hesaplanarak ödeme yapılacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 3, 28 Tarih : 24/01/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 4. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personelden, takvim yılı içinde kıdem ücretine esas hizmet süresi değişenlere, yeni hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili olduğu ay itibariyle yeni kıdem ücretinin hesaplanarak ödeme yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde, "Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara % 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5'i oranında kıdem ücreti verilir." denilmektedir.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personelden, takvim yılı içinde kıdem ücretine esas hizmet yılı değişenlere, yeni hizmet süreleri dikkate alınarak kıdem ücreti ödenebileceği değerlendirilmektedir.