Bakanlık müşavirinin sendika üyesi olabileceği

Bakanlık Müşaviri kadrosunda istihdam edilenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 18/09/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 10. sayfa

Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptığınızdan bahisle bu kadroda istihdam edilenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında Başkanlığımız görüşlerini talep eden ilgi dilekçeniz incelenmiştir.
Bilindiği üzere 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Tanımlar başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde kamu görevlisi, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri" şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15'inci maddesinde ise bu Kanuna göre kurulan sendikalara üye olamayacaklar sayılarak belirtilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde; 4688 sayılı Kanununun 3/a maddesi kapsamına giren ancak 15'inci maddesinde sayılmayan Bakanlık Müşavirlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmiştir.