Geçici süreli görevlendirilme hakkında

İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli çevre sağlığı teknisyeninin belediye meclisi kararı ile belediyede geçici görevle zabıta memuru olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği zabıta kıyafeti giyip giyemeyeceği ve zabıta memuruna verilen fazla çalışma ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 647 / 8, 9, 86 Tarih : 05/01/2001
Kaynak 21 sayılı bülten 1. sayfa

İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli Çevre Sağlık Teknisyeninin belediyede zabıta memuru olarak görevlendirilmesi; belediyede boş bir zabıta memuru kadrosu olması ve Zabıta Personeli Yönetmeliğinde zabıta memuru olmak için öngörülen nitelikleri taşıması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten veya bu Kanunun Ek 8 ve 9 uncu maddeleri uyarınca geçici süreli görevlendirilmesi mümkün olup, zabıta memuru olarak vekaleten veya geçici süreli görevlendirilen personelin zabıta kıyafeti giymesine engel bir hususta bulunmamaktadır.

20.12.2000 tarih ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 ve 9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirilenlere bu Kanunun K Cetvelinin III Fazla Çalışma Ücretinin B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 4 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenebilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten görevlendirilenlere ise 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenmemesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli çevre sağlık teknisyeninin belediyenizde zabıta memuru olarak geçici görevlendirilmesi için; belediyenize ait boş bir zabıta memuru kadrosunun olması, geçici görevlendirilecek kişinin Zabıta Personel Yönetmeliğindeki zabıta memuru olmak için öngörülen şartları taşıması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten veya yine bu Kanunun Ek 8 ve 9 uncu maddelerine göre geçici süreli görevlendirilmesi halinde zabıta kıyafeti giyebileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 ve 9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirilme olduğunda 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenebileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten görevlendirmede ise fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği mütalaa edilmektedir.