İhtisas programına bir kademe verilemeyeceği

Yazdır
Kategoriİntibak
Kanun / Madde(ler)657 / 36
Tarih29/11/1995
Kaynak12 sayılı bülten 10. sayfa
ÖzetEreğli Meslek Yüksek Okulu mezunu İken Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yönetim ve İşletme Enstitüsünde İşletmecilik İhtisas programını bitirerek Lisans üstü ihtisas sertifikası alan ilgiliye bir kademe ilerlemesi uygulanamayacağı hk.

İzmit Ticaret Odasında görevli Ereğli Meslek Yüksek Okulu mezunu bir personele, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yönetim ve İşletme Enstitüsü'nde "İşletmecilik" ihtisas programını bitirerek lisansüstü ihtisas sertifikası almaş nedeniyle, bir kademe ilerlemesi verilip verilemeyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36?ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrasında "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave Öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifika alanlara bir kademe ilerlemesi... uygulanır"; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (s) fıkrasında lisans: ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir."; (t) fıkrasında "lisans Üstü : Yüksek Iisans,? aşağıdaki kademelere ayrılır. (ı) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) bir lisans öğrenimine dayalı... bir yükseköğretimdir." denilmektedir. Bu itibarla, sözkonusu personelin önlisans öğrenimi üzerine aldığı ihtisas sertifikasının, bir kademe ilerlemesi uygulamasında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 736 kez okundu.