Hizmet kolu belirlenmesi

Üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Mediko Sosyal Merkezleri gibi birimlerde görev yapan personelin, geçicilik ve kadroluluk durumları da dikkate alınarak hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 5 Tarih : 13/02/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 7. sayfa

Üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Mediko Sosyal Merkezleri gibi birimlerde görev yapan personelin, geçicilik ve kadroluluk durumları da dikkate alınarak hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu?nun ?Hizmet kolları? başlıklı 5 inci maddesinde ?? Kurumların girdikleri hizmet kolları Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir.? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ?Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik? 07/09/2007 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Mezkur Yönetmeliğin 03 no?lu ?Sağlık ve Sosyal Hizmetler? hizmet kolunun 10 sıra nolu kurum kodunda üniversite hastaneleri, 02 nolu ?Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri? hizmet kolunun 07 sıra nolu kurum kodunda ise üniversitelerin eğitim ve bilim bölümlerinde çalışan kamu görevlileri için ayrı hizmet kolları belirlenmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, adı geçen Yönetmeliğin ?Uyuşmazlıkların çözümü? başlıklı 5 inci maddesinin ilk fıkrasında, ?Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.? hükmü bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak ilgi (b) yazıda; 22/05/2006 tarihinde Eğitim Bir-Sen?in yaptığı başvuru üzerine ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, üniversite hastanelerinde çalışanlar ile tıp fakültesi öğretim üyelerinin 03 nolu ?Sağlık ve Sosyal Hizmetler? hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri ortak görüşüne varıldığı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar ışığında;

1- Üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinin Üniversite Hastanesi bağlamında değerlendirilerek Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamında değerlendirilmesi,

2- İlgi (a) yazıya konu diğer işyerlerinin; Üniversite Hastanelerine bağlı olması durumunda Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamında, Üniversite Hastanelerine bağlı olmaması durumunda da Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu kapsamında değerlendirilmesi,

3- Bir personelin üye olacağı sendikanın belirlenmesi açısından kadrosunun bulunduğu birimin esas alınması

gerektiği mütalaa edilmektedir.