Geçici personelin muhtarlık yapamayacağı

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerden ataması yapılan personele usulüne uygun olarak tebligatın yapılması, göreve başlama hususunda dilekçe verenlerin göreve başlatılmaları; başlamak istemeyenlerden bilahare görevine başlamak isteyenlerin yazılı beyanlarının alınarak göreve başlatılmaları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 14/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 207. sayfa

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine atama teklifi yapılan ve ilgi (b) yazıya istinaden görevine başlamayan Süleyman YILDIZ'ın, göreve başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 20/10/2004 tarihli ve 25619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 1 inci maddesinde, "?Yapılan atama teklifleri doğrultusunda kurumlarca 30 gün içinde ilgililerin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilmesi ve sonucundan Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur?" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, ilgi (b) yazıda, "?Yargı kararı gereğince ortaya çıkan bu yeni durum karşısında, 2010 yılı içerisinde Kurumunuz emrine atama teklifi gerçekleştirilen ve henüz göreve başlamamış olan geçici personelin yerleştirme işlemlerinin mezkur Kararname hükümlerine göre 4/C statüsünde göreve başlamak istediklerine ilişkin yazılı müracaatları alınarak göreve başlatılmalarını, yazılı müracaatta bulunmayanların yerleştirme ve göreve başlatma işlemlerinin ikinci bir bildirime kadar durdurulmasını?" denilmektedir.

Bu itibarla, mezkur Karar çerçevesinde ataması yapılan personele usulüne uygun olarak tebligatın yapılması, göreve başlama hususunda dilekçe verenlerin göreve başlatılmaları; ilgi (b) yazı gereğince başlamak istemeyenlerden bilahare görevine başlamak isteyenlerin yazılı beyanlarının alınarak göreve başlatılmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, Muhtar olarak seçilenlere aylık ödenek verildiğinden, Bakanlığınız emrine geçici personel olarak atamaları teklif edilen personelin sözleşme imzalanarak göreve başlatılmaları halinde aynı zamanda Köy Muhtarlığı yapamayacakları mütalaa edilmektedir.