Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumlarının sosyal hizmet kuruluşu olmadığı

Mer?i mevzuat uyarınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumlarının sosyal hizmet kuruluşu olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2828 / 3 Tarih : 10/03/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 10. sayfa

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ödemiş M-Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Psikolog olarak görev yaptığınızı, özlük haklarınızda mağduriyet yaşadığınızdan bahisle çalıştığınız kurumun sosyal hizmet kuruluşu olarak nitelenip nitelendirilmeyeceğine ilişkin ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendinde "Sosyal Hizmetler" kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak ifade edilmiştir.

Bahsi geçen Kanunun 3 üncü maddesinin f bendinde; sosyal hizmet kuruluşlarının Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan kuruluşlar olduğu belirtilerek; Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Çocuk evleri, Yaşlı Hizmet Merkezi, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri sosyal hizmet kuruluşu olarak sayılmıştır. Görüleceği üzere, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumları sosyal hizmet kuruluşları içerisinde ifade edilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan ceza infaz kurumlarının sosyal hizmet kuruluşu olmadığı mütalaa edilmektedir.