Özeleştirmeden nakledilen personele

K.İ.T.lerde sözleşmeli statüde çalışan personelin Katma Bütçeli bir kuruluşa atanırken sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınmayacağı, emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin tespitinde ise dikkate alınacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 09/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 71. sayfa

Özelleştirilen .................... ve .................... kuruluşlarınca Başbakanlık Makamının 1993/50 sayılı Genelgesi gereğince atanmaları için ............'e gönderilen sicil özetlerinden, sözkonusu personelin mezuniyetlerine göre atanabilecekleri kadrolardaki kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylığı ve ek göstergelerin tespitinde güçlükle karşılaşıldığı belirtilerek görüş talep edilmektedir.

Sözkonusu personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilmesi mümkün olmadığından kazanılmış hak aylıkları bakımından sözleşmeli statüye geçirildikleri tarihteki kazanılmış hak aylık derecelerine eşit dereceli kadrolara atanmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin tespitinde ise ilgililerin sözleşmeli statüde geçen süreleri emeklilik yönünden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre değerlendirildiğinden, emeklilik keseneğine esas aylıklarının ve ek göstergelerinin tespitinde de bu hususların ilgililerin sicil özetlerinde yer alan bilgiler çerçevesinde dikkate alınması gerekmektedir.