657 sayılı Kanunun 4 /B bendine göre istihdam edilen ve personelin, aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam etmeyeceği

657 sayılı Devlet Memurların Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilen ve sendika üyesi olan (öğretmenler dahil) personelin, sözleşmeleri feshedilerek Bakanlığınız kadrolarına aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 4 Tarih : 22/04/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 15. sayfa

657 sayılı Devlet Memurların Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilen ve sendika üyesi olan (öğretmenler dahil) personelin, sözleşmeleri feshedilerek Bakanlığınız kadrolarına aday Devlet Memuru olarak atanmaları halinde sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun "Tanımlar Başlıklı" 04.04.2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik 3 üncü maddesinin (a) bendinde "Kamu görevlisi; Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini,

? İfade eder." Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde aday Devlet memurlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olabilme imkanı bulunmadığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personelin sözleşmesinin feshedilerek aday olarak memur kadrosuna atanması halinde sendika üyeliğinin düşeceği mütalaa edilmektedir.