Akademik personele 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanamayacağı

Yazdır
KategoriAday Memur
Kanun / Madde(ler)657 / 58
Tarih26/09/1995
Kaynak12 sayılı bülten 3. sayfa
ÖzetÜniversite öğretim elemanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asil memurluğa atanmaya İlişkin 58 İnci maddesinin uygulanmayacağı hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 58 inci maddesine göre Üniversiteniz öğretim elemanlarının asalet tasdiklerinin yapılıp yapılamayacağı hakkındaki ilgi yazına incelenmiştir. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanın" denilmekte olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda üniversite öğretim elemanlarının sınıflan ve görev unvanları itibariyle atanma usul ve esasları, her bir görevdeki çalışma süreleri ve görevde yükselmeye ilişkin esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, üniversite öğretim elemanlarının atanmalarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun atamaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asli memurluğa atanmaya ilişkin 58 inci maddesinin uygulanamayacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 3308 kez okundu.