Alt öğrenimde geçen hizmetlerin değerlendirilmesi

Yazdır
Kategoriİntibak
Kanun / Madde(ler)657 / 36
Tarih23/01/1996
Kaynak13 sayılı bülten 13. sayfa
ÖzetÖZET: Memuriyete girmeden önce memuriyete girdiği öğrenim düzeyinin altında geçen sigortalı hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceği hk.

Memuriyete girmeden önce memuriyete girdiği öğrenim düzeyinin altında geçen sigortalı hizmetlerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin tereddüt konusunu içeren yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun Ek 18 inci maddesinde Emekli Sandığına tabi olmadan Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçen hizmetlerin emekliliğe esas aylık bakımından ne şekilde değerlendirileceği belirtilmiştir." 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde de Devlet memurluğu dışında geçen hizmetlerin ne şekilde memuriyet hizmetinden sayılabileceği hususu düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 1,2,3,4 ve 5 inci fıkralarında Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerin teknik ve sağlık hizmetlerinde veya stajyer avukatlıkta yada 4 ve 5 inci fıkralar kapsamına girenlerin, geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı veya bir kısmı memuriyet hizmetlerinden sayılmaktadır.

Mezkur maddenin, II-Teknik Hizmetler Sınıfı, III-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfını düzenleyen fıkralarında da en az orta derecede mesleki teknik eğitim görmüş olanların bu sınıfları teşkil edebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, ilgi yazınızdan ilgililerin hangi hizmet sınıfında bulunduğu ye sigortalı olarak geçen hizmetlerinin de hangi hizmet sınıfına girebilecek nitelikte hizmetler olduğu konusunda açıklık bulunmamakla birlikte 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendi kapsamına girecek nitelikte memuriyet öncesi hizmetinin bulunması halinde bu hizmetlerin anılan bendde belirtilen şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceği mütalaa olunmaktadır.

Bu görüş 1051 kez okundu.